Algemene voorwaarden voor bedrijven – Webwinkel Pre-Motion.nl

Koningsschot 12 
3905 PS Veenendaal (Utrecht) 
Telefoonnummer: +31 (0)318 505780
E-mailadres: info@pre-motion.nl 
Handelsregisternummer Kamer van Koophandel Utrecht (IHK): 75543710
BTW-nummer: NL860318539B01

- wettelijk vertegenwoordigd door de bedrijfsleiders Pieter Koning & Jan Willem Mauritz en hierna Pre-Motion genoemd -

Onderstaande handelsvoorwaarden zijn in de Nederlandse taal opgesteld en kunnen door de klant in zijn werkgeheugen worden geladen. Op verzoek kunnen zij onder www.pre-motion.nl resp. onder het e-mailadres info@pre-motion.nl in digitale of schriftelijke vorm worden opgevraagd. 

1. Preambule
Voor beroepsmatige doeleinden beheert Pre-Motion onder het domein www.pre-motion.nl een homepage. Pre-Motion biedt klanten op deze websiteproducten voor aankoop of huur via het internet aan. Dit zijn hoofdzakelijk zelfgemaakte, speciale fabricages van beweeglijke productpresentaties, draaipodia en "sushi" lopende bandsystemen.

Het aanbod voor verhuur resp. voor verkoop richt zich uitsluitend op zakelijke klanten; als zakelijke klanten gelden ondernemers volgens § 14 Ondernemers van het Duitse Burgerlijk Wetboek: publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke bijzondere fondsen. Wij leveren niet aan consumenten.  

Deze algemene handelsvoorwaarden gelden voor verkopen via onze online-shop die via de virtuele winkelwagen op afstand online besteld worden. Dit betreft kleine producten met een stukwaarde < € 1.500,-  bijvoorbeeld kleinere draaiplateaus en toebehoren kunnen via het boodschappenmandje worden besteld en via de pakket-service worden verstuurd. Onze producten kunnen ook buiten de webshop om besteld worden. Grotere producten zoals bijv. sushi lopende bandsystemen of grote draaipodia worden als zelfbouwpakketten geleverd of ter plaatse gemonteerd. De montagekosten zijn niet in de prijs inbegrepen tenzij deze direct bij de productbeschrijving aangegeven zijn of automatisch in het boodschappenmandje zijn berekend. De montagekosten en de transportkosten naar uw standplaats worden apart overeengekomen.  Deze producten, die per stuk duurder zijn dan € 1.500,- en/of een montage en/of maatwerk benodigde: voor dit type producten hanteren wij de Metaalunie Voorwaarden (Nederlandse Ondernemersverbond voor middelgrote en kleine metaalbedrijven).

Sommige producten kunnen bij ons ook worden gehuurd. Hiervoor gelden de Algemene Verhuurvoorwaarden. Op de website is duidelijk vermeld wanneer een product gehuurd kan worden.

2. Afsluiting van de Overeenkomst 
De aanbiedingen van Pre-Motion geven in het internetportaal een vrijblijvend verzoek aan de klant om zijn bestelling op te geven.  De klant stuurt met zijn bestelling (na het aanklikken van de knop "Plaats uw bestelling") d.m.v. afstandscommunicatiemiddelen een bindende overeenkomst. Na het versturen van de bestelling in de vorm van elektronisch zakelijk verkeer, wordt een bestelbevestiging per e-mail verstuurd die het startpunt van de bestelling vastlegt. De overeenkomst komt ofwel d.m.v. een offertebevestiging van Pre-Motion per e-mail of anders uiterlijk middels elektronische overdracht/levering van de bestelde producten en/of van de service tot stand. Pre-Motion behoudt het recht voor om producten te leveren die gelijkwaardig in prijs en kwaliteit zijn indien de bestelde producten niet beschikbaar zijn en de klant voor toestemming tot deze procedure in het bestelformulier heeft getekend.
 
3. Leveringsvoorbehoud 
De verkoop van de producten is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Als het product op het tijdstip van bestelling niet beschikbaar is, dan behoudt Pre-Motion zich het recht voor om de bestelling van het product niet aan te nemen. De klant wordt binnen korte termijn daarover over geïnformeerd. Eventuele betalingen die gemaakt zijn, worden direct aan de klant geretourneerd.

Alle producten worden zo snel als mogelijk geproduceerd en ter beschikking gesteld. Indicaties van leveringstermijnen gelden als geschatte levertijden. Aanspraak op schadevergoeding vanwege het niet leveren of vertraagde levering is uitgesloten.

Het kan voorkomen dat de werkelijke levertijd anders is dan de levertijd die op de website staat aangegeven. Pre-Motion doet echter erg haar best om dit zo goed als uit te sluiten en zal de klant hierover informeren. 

4. Eigendomsvoorbehoud
Pre-Motion behoudt het eigendomsrecht over alle producten die door haar zijn geleverd totdat de volledige betaling van de aankoopprijs voldaan is.
 
5. Productkeuze 
De klant heeft de mogelijkheid om op de bovengenoemde websiteproducten te selecteren en te bestellen.
 
Ten aanzien van elk product krijgt de klant een aparte productbeschrijving op de betreffende website. Geringe afwijkingen t.o.v. de productgegevens in de opdrachtbevestiging gelden als toegestaan in zoverre deze voor de koper niet onredelijk zijn. Dergelijke afwijkingen geven niet het recht tot terugvordering of tot ontbinding van de overeenkomst.

De afbeelding van de producten in de online-shop of in de catalogus kan van het daadwerkelijke uiterlijk (kleur, afmetingen, etc.) afwijken. De afbeeldingen in de online-shop of in de catalogus zijn daarom niet bindend. De producten worden over het algemeen niet gemonteerd geleverd. Montage van de producten is niet in de prijs inbegrepen indien dit niet apart is vermeld. Dit is een taak voor de koper in zoverre niet uitdrukkelijk schriftelijk iets anders overeengekomen is. Pre-Motion beschikt over een technische dienst die de montage verzorgen kan. 
 
De klant kan de gewenste producten op de website aanklikken. Deze worden in een virtueel boodschappenmandje verzameld en de klant ontvangt aan het einde van het winkelen een samenstelling van de producten tegen een totale eindprijs inclusief BTW en verzendkosten.
 
Enerzijds is het mogelijk om producten rechtstreeks in de winkelwagen aan te klikken en te bestellen. Anderzijds worden ook producten aangeboden waarvoor men online een offerte kan aanvragen. Deze worden via de winkelwagen gekocht of buiten de winkelwagen om persoonlijk besteld en bevestigd. Voorafgaand aan het verzenden van de bestelling biedt Pre-Motion de klant de mogelijkheid om de bestelling op juiste inhoud, vooral op prijs en hoeveelheid, te controleren en eventueel te corrigeren.
 

6. Retours 
Retourzendingen van producten kunnen alleen met toestemming van Pre-Motion plaatsvinden. Speciale producties of individueel op maat gemaakte producten op verzoek van de klant worden niet meer teruggenomen door Pre-Motion. Bij een effectieve teruggave dienen de ontvangen diensten van beide kanten worden teruggevorderd en evt. gebruik hieruit worden afgegeven. Bij een kwaliteitsvermindering van de producten of gebruik (bijv. gebruikssporen) die zich in een verslechterde staat bevinden, dient u de vervangingswaarde te voldoen. U dient alleen de vervangingswaarde van kwaliteitsvermindering van het product of het gebruik daarvan te voldoen indien het gebruik of de vermindering naar de omgang met het product te herleiden is, en hetgeen boven de controle van de eigenschappen en de werkingswijze uit gaat. Onder "controle van de eigenschappen en de werkingswijze" verstaat men het testen en uitproberen van de betreffende producten zoals het in het winkelbedrijf mogelijk en gebruikelijk is. Voorkom a.u.b. beschadigingen en verontreinigingen van de producten. Stuur de producten zo mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen naar ons terug.

In zoverre Pre-Motion haar akkoord voor retourzending van een product heeft gegeven die niet tot een reclamatieretour behoort, draagt de koper de kosten voor verpakking en retourzending van het product. Pre-Motion vergoedt de aankoopprijs aan de koper minus alle transportkosten en kosten die met de terugname van de producten zijn verbonden, ofwel door betaling of d.m.v. een tegoedbon. Bij beschadigingen of slijtage van de producten wordt het te betalen bedrag overeenkomstig verminderd. De betaling aan de klant vindt binnen 14 werkdagen vanaf de binnenkomst van het product bij Pre-Motion plaats. Het risico wordt bij binnenkomst van de producten bij Pre-Motion op Pre-Motion overgedragen.

Gebreken met betrekking tot het product dient de klant binnen 8 dagen schriftelijk aan Pre-Motion mede te delen en aanvullend het product op kosten van Pre-Motion toe te sturen. Indien de verpakking zichtbaar schade heeft opgelopen tijdens het transport - waardoor ook het product is beschadigd - dient u dit binnen 3 werkdagen na ontvangst te melden bij Pre-Motion. Dat doet u door een e-mail te sturen naar info@pre-motion.nl met een omschrijving van de schade en duidelijke foto’s van de verpakking en het product.

De terugzending kan plaatsvinden voor:

Producten < 30 kg (producten geschikt voor pakketpost):

Pre-Motion Presentation Systems B.V.
Koningsschot 12
3905 PS Veenendaal
Nederland

Producten > 30 kg (producten geschikt voor transportdienst):

Pre-Motion Presentation Systems B.V.
Koningsschot 12
3905 PS Veenendaal
Nederland

7. Klantencontact 
Pre-Motion stelt een hotline (directe telefoonverbinding) ter beschikking voor vragen van de klant in verband met de producten. Deze hotline is wekelijks 5 dagen (maandag tot vrijdag) voor de klant bereikbaar tijdens de gebruikelijke kantoortijden (8:30 tot 17:00 uur). Telefoonnummer: +31 (0)318 505780.

8. Prijzen en verzendkosten 
Geldend zijn de catalogusprijzen op het tijdstip van bestelling zoals op de internetpagina’s vermeld.

De prijzen gelden van de bedrijfsplaats van Pre-Motion exclusief BTW en zonder verzendkosten. De verzendkosten zijn te vinden op de verzendkostenlijst. Deze zijn ook in het boodschappenmandje aangegeven of worden bij op maat gemaakte bestellingen op verzoek persoonlijk door Pre-Motion berekend.

Producten die door ons ter plaatse werden geïnstalleerd, worden door ons of een transportbedrijf geleverd. De berekening van de variabele transport- en installatiekosten wordt in op verzoek van de klant opgestelde de offerte medegedeeld. Dit geldt ook voor onze verhuurproducten.

9. Betalingsvoorwaarden
De prijzen voor de producten en andere dienstverleningen zijn zichtbaar in de betreffende bestelprocedure; ze moeten direct zonder aftrek betaald worden.  Leverings- en verzendkosten worden apart berekend in zoverre deze in de bestelprocedure afzonderlijk zijn aangegeven. De klant heeft de beschikking over de in de bestelprocedure aangegeven betaalmogelijkheden.

Pre-Motion maakt voor de klant een factuur op voor de bestelde producten die aan hem bij de levering van de producten zijn overhandigd of per e-mail zijn toegestuurd, in zoverre de betreffende gegevens niet reeds in de bevestigings- e-mail zitten.  De klant ziet af van het toesturen van een factuur in papiervorm.  De klant ontvangt eerst een e-mail met de bevestiging en alle gegevens van de bestelling. Na het voldoen van de betaling verstuurt de online shop automatisch een factuur per e-mail. Op verzoek kan de factuur door Pre-Motion voorafgaand aan de betaling worden verstuurd.

Pre-Motion biedt de volgende betaalmogelijkheden aan: iDeal, Bancontant/Mister Cash, PayPal, Mastercard, Visa, Maestro of Overboeking via Multisafepay. Mocht Pre-Motion in een afzonderlijk geval akkoord gaan met een levering op rekening, dan blijft het gekochte artikel tot de volledige betaling van de koopprijs eigendom van Pre-Motion. Voor eigendomsoverdracht is een verpanding, pandrecht, verwerking of ombouw zonder uitdrukkelijke instemming van Pre-Motion niet toegestaan.

Nettoprijzen voor de ondernemer worden bij de producten excl. BTW aangegeven. Bij afrekening van de koop wordt de Nederlandse BTW berekend en aangegeven. Als buitenlandse EU bedrijven een geldig belastingnummer aangeven, dan worden de prijzen excl. BTW aangegeven. De factuur volgt dan met 0% BTW verlegd ("Reverse charge according to articles 44 and 196 of the VAT Directive 2006/112/EG").

10. Vrijwaring en aansprakelijkheid 
Gebreken m.b.t. het product moet de klant binnen 8 dagen aan Pre-Motion mededelen en ook het product op kosten van Pre-Motion toesturen. De aansprakelijkheid vanwege opzet, garantie, bedrog en voor gezondheids- en persoonlijke schade en volgens de productaansprakelijkheidswet blijft hierdoor onaangetast.

11. Overmacht 
Wanneer Pre-Motion de verschuldigde prestatie vanwege overmacht (in het bijzonder oorlog en natuurrampen) niet kan leveren, dan is zij van deze prestatieverplichting voor de duur van de hindering vrijgesteld.

Als het onmogelijk is voor Pre-Motion om gedurende langer dan een maand vanwege hogere macht aan de uitvoering van de bestelling resp. levering van de producten te voldoen, dan heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

12. Gegevensbescherming 
Pre-Motion zal alle wettelijke eisen voor gegevensbescherming, vooral de eisen van de Telemediawet in acht nemen. Verdere informatie is beschikbaar in de Privacyverklaring.
 
13. Eindbepalingen 
Overeenkomsttaal is Nederlands.

Mocht een bepaling van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan wordt deze vervangen door de wettelijke regeling waarbij de Nederlandse Wet van kracht is en toegepast wordt.